"काश्मीर की व्यथा " *उत्कर्ष वसंत व्याख्यानमाला 2017* 23 Apr

  • -
  • 18:00 - 20:00
रविवार 23 एप्रिल - उत्कर्ष मंदिर, मामलेदार वाडी, मालाड पश्चिम -
सायं 6 ते 8 ..
विषय - "काश्मीर की व्यथा "
व्याख्यात्या - काश्मीर विस्थापित, उद्योजिका व कार्यकर्त्या
 श्रीमती शक्ती मुन्शी