शाळा

शिक्षण प्रसारक मंडळ मालाड संचालित उत्कर्ष मंदिर शाळा मालाड पूर्व तसेह पश्चिम दोन्हीकडे सुमारे ५८ वर्षे शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत