विद्यार्थ्यांसाठी विविध सोयी

- पहिलीपासून संगणक प्रशिक्षण
- इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व वर्गाना सेमी इंग्लिश माध्यमाची सोय
- ई क्लास / प्रोजेक्टर द्वारा अध्यापन
- प्रशिक्षित शिक्षकांद्वारे उत्कृष्ट अध्यापन
- स्वतःचे मोठे मैदान